Skip to main content
1. juni 2023

Kræftens Bekæmpelse uddeler støtte til kræftforskning i Syddanmark

Seks forskningsprojekter ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har fået bevilget penge af Kræftens Bekæmpelses videnskabelige udvalg. Projekterne indledes i 2024.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Seks forskningsprojekter ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har fået bevilget penge af Kræftens Bekæmpelses videnskabelige udvalg. Projekterne indledes i 2024.

Der er penge på vej til kræftforskningen i Region Syddanmark. Som led i en årlig uddeling af forskningsmidler har Kræftens Bekæmpelse uddelt 12,5 mio. kr. til kræftforsknings-projekter i regionen.

Der er bl.a. givet penge til et forskningsprojekt, hvor patienter, der indlægges med blodforgiftning med bakterier fra tyktarmen, bliver tilbudt en undersøgelse af tarmen ved hjælp af et minikamera i en kapsel, samt et projekt, der sætter fokus på ulighed i sundhed blandt personer med udviklingshandicap.

I alt har Kræftens Bekæmpelse uddelt 104,50 mio. kr. i forskningsstøtte til 50 projekter i hele landet i 2023. Næste store forsknings-uddeling finder sted efter Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43.

Disse projekter får støtte i Region Syddanmark

Minikamera i kapsel: Professor, dr.med. Ulrik Stenz Justesen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, har modtaget 1,7 mio. kr. til forskningsprojektet ’Prospektiv undersøgelse af patienter med blodforgiftning med tarmkræft-associerede bakterier ved hjælp af kapselendoskopi’. Projektet skal undersøge om blodforgiftning med fund af bestemte tarmbakterier i blodet, kan bruges som en markør for tarmkræft. De deltagende patienter får undersøgt tarmen ved hjælp af et minikamera, som de sluger i en kapsel.

Avanceret blodprøve ved myelomatose: Professor, ledende overlæge, dr.med. Niels Abildgaard, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, har modtaget 3,0 mio. kr. til projektet ’Monitorering af minimal restsygdom ved myelomatose med massespektrometrisk analyse af serum’. Han vil undersøge, om en avanceret blodprøve kan erstatte knoglemarvsbiopsi til at følge patienter med kræftsygdommen myelomatose.

Kunstig intelligens og strålebehandling: Cand. Scient., ph.d. Christian Hansen, Onkologisk Universitetshospital, har modtaget 2.025.000 kr. til projektet ’Brug af nationale data til udvikling af præcise modeller for overlevelse og senfølger efter strålebehandling af hoved-halskræft’. Det går ud på at indsamle stråleplaner fra over 10.000 strålebehandlede hoved-halskræftpatienter og skabe modeller, som kan forudsige chancen for helbredelse og risikoen for senfølger efter strålebehandling, ved hjælp af kunstig intelligens.

Ny scanningsteknik ved hjernekræft: Professor, cand.med., ph.d. Frantz Rom Poulsen, Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, har modtaget 1.850.000 kr. til projektet ’MR-elastografi til ikke-kirurgisk vurdering af hjernesvulsters malignitet og hårdhed’. Det er forskning i en ny lovende scanningsteknik til diagnostik af forskellige typer hjernekræft.

Kræft-relateret træthed hos børn: Lektor, cand.med., ph.d. Mathias Rathe, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, har modtaget 2.325.000 kr. til projektet ’Effekten af methylphenidat på kræft-relateret træthed hos børn og unge efter behandling for hjernetumor’. Projektet skal undersøge, om behandling med lægemidlet methylphenidat kan mindske senfølger hos børn og unge, der er blevet behandlet for hjernekræft.

Kræft og udviklingshandikap: Professor, cand.scient., ph.d. Lau Casper Thygesen, Syddansk Universitet, har modtaget 1,6 mio. kr. til projektet ’Kræft blandt personer med udviklingshandicap’. Formålet med projektet er at skaffe viden om mulig ulighed blandt personer med udviklingshandicap, som kan bruges som grundlag for udvikling af målrettede indsatser til at forebygge kræft og skabe bedre kræftforløb i denne sårbare gruppe.