Skip to main content
1. oktober 2023

Odense bryder national tendens: Øger antallet af butikker i bymidten

Ny analyse afliver myten om, at Odenses butiksliv lider. Odenses handelsliv trives, og for første gang siden 1990’erne er der ikke registreret et fald i antallet af butikker i byen – stik imod nationale tendenser.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Ny analyse afliver myten om, at Odenses butiksliv lider. Odenses handelsliv trives, og for første gang siden 1990’erne er der ikke registreret et fald i antallet af butikker i byen – stik imod nationale tendenser. De seneste år er især cafémiljøet og restaurantionslivet blomstret op i byen. Næste skridt er at se på, hvordan der kan komme liv i byens tomme butikker.

En ny analyse af detail- og serviceerhvervet i Odense kommune gør status på handelslivets udvikling siden 2018. Den er baseret på 908 butikkers og 947 kundeorienterede serviceerhvervs oplysninger fra november 2022 foruden omsætningstal fra 2021.

Analysen viser, at detailhandlen i Odense står stærkt. Fynboerne kommer fra hele øen for at shoppe tøj, bøger, smykker og meget andet. Det betyder, at omsætningen i Odenses butikker svarer til 80% af fynboernes samlede forbrug i fysiske butikker. Analysen viser da også, at Odense har fastholdt antallet af butikker siden sidste analyse fra 2018 på trods af, at der på landsplan bliver færre butikker, og nethandlen vinder stadigt større markedsandele. Også serviceerhvervene, som fx er spisesteder, caféer, skønhedsklinikker og frisører, trækker kunder til fra hele Fyn. Der er med analysen registreret knap 90 flere serviceerhverv siden sidste analyse, hvilket svarer til en stigning på 12%.

Det er glædeligt at se, at Odense stadig er byen, hvor ikke alene odenseanerne men også fynboerne tager hen for at handle. Vi ser, at der de seneste år kommet flere butikslejemål, og med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade har centrum rykket sig længere op ad Vestergade. Nu skal vi sammen med butikkerne og ejendomsejerne arbejde på, hvordan de tomme lokaler i bymidten bliver lejet ud, måske ved at tillade nye funktioner, der kan tiltrække mennesker og skabe liv, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

Bymidte i positiv forandring

Det er lykkes at binde byen sammen på en ny måde. Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er Overgade og Vestergade igen forbundet, og nye butikslokaler og cafeer skaber nyt liv. Det er også en del af forklaringen på, at bymidten samlet set har fået et større udbud af butikker og cafeer siden 2017, hvor den sidste registrering fandt sted.

Med mere end 600 forretninger i Odense bymidte inden for blandt andet detailhandel, restauration og personlig pleje er der siden 2017 sket en forøgelse i antallet af aktive forretninger på 4 %, hvilket ligger væsentligt over udviklingen på landsplan. Andelen af tomme lokaler er også steget. Der blev ved analysen registreret knap 100 tomme lokaler. Samlet set er der tegn på en positiv udvikling i bymidten, blandt andet på grund af de mange offentlige og private investeringer i de seneste år.

Vi kan konstatere, at handelslivet i Odense går den rigtige vej. Med det nye Carl Nielsens Kvarter og sammenbindingen af Vestergade og Overgade har bymidten fået en helt ny dimension. Transformationen er lykkes, fordi der er blevet arbejdet sammen på tværs af private og offentlige interesser. Det samarbejde fortsætter, når vi arbejder videre med Byrums- og bylivsanalysen. Her vil vi sammen med flere parter i byen se på, hvordan der kan skabes mere liv og flere nye funktioner på byens pladser, og hvordan vi kan understøtte, at der kommer liv i de tomme lokaler, siger afdelingschef Anette Kold.

Den vigtige viden fra detailhandels- og serviceerhvervsanalysen bruger Odense Kommune til at planlægge, hvor der skal være arealer til butiks- og serviceerhverv fremover. Det sker i forbindelse med revision af Kommuneplan 2024-2036.

Med mere end 600 forretninger i Odense bymidte inden for blandt andet detailhandel, restauration og personlig pleje er der siden 2017 sket en forøgelse i antallet af aktive forretninger på 4%, hvilket ligger væsentligt over udviklingen på landsplan. Fotos: LokalNyt Odense.