Skip to main content
14. marts 2024

Odense Byråd vedtager handleplan for børn og unges mentale trivsel

Et samlet Odense Byråd gav onsdag hinanden hånd på en 2030-handleplan, der baner vejen for, at den mentale trivsel for børn og unge vokser sig stærk i fremtidens Odense. Et ja, der vil betyde et fælles ansvar for opgaven på tværs af kommunens forvaltninger.

Af: Odense Kommune | Foto: Odense Kommune
PRESSEMEDDELELSE

Danske børn og unges mentale mistrivsel har i de seneste år trukket massevis af overskrifter. En samfundsudvikling, der kalder på handling og ansvar, som det Odense Byråd tog på sig i aftes, da de enstemmigt vedtog en 2030-handleplan, der skal lægge de langsigtede spor ind i en fremtid, hvor man lykkes med at knække mistrivselskurven.

Handleplanen er en udløber af det skifte byrådet i efteråret 2022 lagde sig fast på at gennemføre, da de afsatte 24 mio. kr. til at gavne den mentale trivsel hos byens børn og unge. Med de 24 mio. kr. er der blevet sat ind på en lang række områder med styrket psykologhjælp til unge og en stærkere sundhedspleje til tidlig opsporing.

Alt for mange af vores børn og unge kæmper med mental mistrivsel. Det afskærer mange fra at række ud efter fællesskaber og alt det bedste i livet – og det kan vi som samfund ganske enkelt ikke stille os tilfredse med. Derfor glæder det mig, at den meget intensive og ambitiøse involvering vi havde med byen i løbet af 2022, som senere blev til en politisk aftale – nu omsættes til reelle og mærkbare tiltag, der skal gøre en forskel for rigtig mange børn og unge i Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Handleplan med fem fokusområder

2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel tydeliggør potentialet i Odense Kommunes eksisterende indsatser og erfaringer målrettet børn og unge i mental mistrivsel, og beskriver derudover en række nye styrkede indsatser på tværs af Odense Kommune og i samarbejde med blandt andet civilsamfundet. Planen lægger dermed sporene for det fremtidige arbejde med børn og unges trivsel – på tværs af fagligheder, fagpersoner og forvaltninger i Odense Kommune.

Handleplanen er opdelt i fem fokusområder, som er vurderet til at have afgørende betydning for børn og unges trivsel. De fem fokusområder er: Fysisk og mental sundhed, Fællesskaber for alle, Vær i livet, Betydningsfulde netværk, Sammenhængskraft og Fælles Kompetencer. Desuden støtter Odense flere puljer, hvor f.eks. foreninger kan søge om midler til trivslen og sundheden blandt børn og unge.

Forud for handleplanen har rådmænd og borgmester haft samtaler med mere end 1500 unge, fagpersoner, frivillige, pårørende og andre borgere i Odense. Sammen har de været med til at udarbejde anbefalinger og givet inspirerende input til det videre arbejde med den mentale trivsel. Blandt andet tegnede der sig et entydigt billede af, at udfordringen med at vende den mentale mistrivsel blandt unge kræver tålmodighed, fordi årsagerne er komplekse.

Jeg er glad for, at et samlet byråd har vedtaget en ny 2030-handleplan, og der skal lyde en stor tak til de involverede politiske udvalg og forvaltninger, der på tværs har bidraget med stort engagement igennem hele forløbet. Vi skal have knækket mistrivselskurven, ellers svigter vi en hel generation af børn og unge. Handleplanen er ikke i sig selv løsningen på problemet. Men med handleplanen har vi nu en fælles og langsigtet plan for, hvordan vi samlet som byråd og kommune kan prioritere og arbejde med at styrke vores indsatser, der målrettet hjælper de børn og unge, der er i mistrivsel, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose.

Det er Odense Kommunes politiske udvalg, der er ansvarlige for at 2030-handleplanen bliver implementeret igennem prioriteringer og igangsættelse af de konkrete initiativer og indsatser. Med handleplanen forpligter Odense Byråd sig samtidig til at fortsætte og udbygge dialogen med borgere og civilsamfund om, hvad der skal til for at styrke trivslen blandt børn og unge i kommunen.

Læs hele handleplanen her.