Skip to main content
18. januar 2024

Odense har ansat mere end 200 flere medarbejdere i ældreplejen

Rekrutteringsudfordringerne er tårnhøje på ældreområdet. Alligevel er det de seneste to år lykkedes at realisere politikernes ønske om at få 200 flere medarbejdere til ældreplejen i Odense. Men det ser svært ud i fremtiden.

Af: Odense Kommune | Foto: Pexels
Pressemeddelelse

I efteråret 2021 besluttede Odense Byråd med Budget 2022 at sætte 93 mio. kr. af til flere medarbejdere i ældreplejen. Pengene skulle veksles til mere tid til de ældre og til 200 flere medarbejdere (årsværk). 

Trods store rekrutteringsudfordringer er det lykkedes at nå målet. En opgørelse viser, at antallet af medarbejdere i ældreplejen i Odense siden november 2021 er steget svarende til 214,6 fuldtidsmedarbejdere (årsværk). 

Det glæder rådmand Brian Dybro (SF): 

Jeg er vanvittigt glad for, at vi er kommet i mål med vores ambition om 200 flere medarbejdere i ældreplejen. Det skulle meget gerne give både lidt mere tid til de ældre og lidt mere ro på for medarbejderne. Når det er sagt, så er der stadig hårdt brug for at kunne rekruttere flere uddannede medarbejdere til ældreplejen, fordi flere ældre i disse år har brug for hjælp. Ligesom der fortsat er brug for at gøre det bedre over for de ældre, fx ved at indføre faste, tværfaglige teams på hele ældreområdet, fortæller Brian Dybro.

Fremtidens ældrepleje er afhængig af attraktive arbejdspladser

Selvom politikerne kan glæde sig over at have nået ambitionen med 200 flere medarbejdere, ser fremtiden vanskelig ud. Ikke mindst når det handler om at rekruttere tilstrækkeligt uddannet personale. 

Når vi ser frem mod 2030, så kommer vi i Odense til at mangle over 400 social- og sundhedshjælpere og -assistenter, hvis vi skal kunne hjælpe alle de ældre, som forventes at få brug for hjælp i de kommende år. Derfor står vi med en bunden opgave, der handler om at kunne både rekruttere og tilknytte uddannet personale. Skal vi lykkes med det, så skal vi altså sikre gode, udviklende og meningsfulde arbejdsvilkår i ældreplejen siger Brian Dybro med henvisning til regeringens kommende ældreudspil og fortsætter:

Gennem mange år har mantraet fra Christiansborg været, at kommunerne skal blive mere og mere effektive – men det har kostet både på kvaliteten og arbejdsglæden på den nære velfærd. Derfor er der også brug for at anerkende, at en kompleks ældrepleje med et stigende antal kronisk syge ældre kræver tid og koster penge, hvis vi skal have en værdig ældreomsorg af høj kvalitet. Det skylder vi de ældre, der har brug for hjælp – og det er helt nødvendigt for at kunne tiltrække nye til faget.

Odense er i gang med at udvikle fremtidens ældrepleje 

De store rekrutteringsudfordringer og et stigende antal såkaldte multisyge ældre fik i 2023 politikerne i Ældre- og Handicapudvalget i Odense til at indlede en demokratisk samtale om fremtidens ældrepleje med byens borgere, samtidig med at der blev nedsat et ekspertråd, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens ældrepleje. 

Anbefalingerne blev offentliggjort i november 2023 og har bl.a. fokus på at indføre faste, tværfaglige og selvstyrende teams, gøre brug af velfærdsteknologi, styrke samarbejdet med civilsamfundet og ikke mindst at skabe attraktive arbejdspladser.

De samlede anbefalinger kan læses på kommunens hjemmeside.

Fakta:

Fakta om flere medarbejdere:

Fra december 2021 til november 2023 er antallet af medarbejdere på ældreområdet i Odense Kommune steget svarende til 214,6 fuldtidsmedarbejdere (årsværk). 

Det stigende antal medarbejdere er finansieret dels via Budget 2022, hvor politikerne varigt satte 93 mio. kr. af til 200 flere medarbejdere på ældreområdet i Odense. Midlerne blev udmøntet til hhv. den kommunale ældrepleje i Ældre- og Handicapforvaltningen med mål om at ansætte 167,4 årsværk og de selvejende/private leverandører med mål om at ansætte 26,6 årsværk samt en mindre andel til de midlertidige pladser på Lysningen i Sundhedsforvaltningen (6,0 årsværk). Dels via de politisk vedtaget demografimidler, hvor der i takt med at der kommer flere ældre i Odense Kommune også sættes yderligere penge af til at kunne hjælpe de ældre, der har brug for hjælp. 

Samlet set arbejder der i dag, hvad der svarer til 2165,2 fuldtidsmedarbejdere (årsværk) i ældreplejen i Odense Kommune.