Skip to main content
12. marts 2024

Taskforce skal styrke trivsel i Uddannelse 4

En række forskellige indsatser sættes nu i værk for at styrke trivslen i chefområdet Uddannelse 4 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Indsatserne tilrettelægges på baggrund af konklusionerne i den undersøgelse, der blev gennemført, efter at byrådet modtog en anonym henvendelse med kritik af arbejdsmiljøet og ledelsen i chefområdet.

Af: Odense Kommune | Foto: Unsplash
PRESSEMEDDELELSE

Undersøgelsen viser, at der er udfordringer med trivslen og med tilliden mellem medarbejdere og ledelse i de tre afdelinger under Uddannelse 4. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel i trivslen fra afdeling til afdeling, ligesom medarbejderne i de enkelte afdelinger også har forskellige oplevelser af forholdene.

Derfor vil der også blive sat ind med forskellige indsatser. For hele området vil arbejdet blive organiseret i en taskforce med en ekstern psykolog, medarbejderrepræsentanter, ledere og HR. I første omgang afholdes udviklingsmøder i alle tre afdelinger, og så fastlægger taskforcen det videre arbejde for at styrke trivsel, tillid og psykologisk tryghed.

Vi har stor fokus på vores medarbejderes trivsel, medarbejderne skal være trygge og glade for at arbejde i forvaltningen. Undersøgelsen her viser tydeligt, at der er behov for, at vi gør en ekstra indsats, så vi kan få højnet den psykologiske tryghed og øget tilliden mellem medarbejdere, tillidsværk og ledelsen. Vi har inddraget vores MED-system for at få tilrettelagt undersøgelsen bedst muligt, og vi vil også planlægge og følge de kommende indsatser i tæt samarbejde med de tillidsvalgte og medarbejderne, siger direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen René Junker.

Trestrenget undersøgelse

Undersøgelsen har kørt i tre spor:

  • Alle medarbejdere i de tre afdelinger har fået et anonymt spørgeskema, som de kunne besvare.
  • De medarbejdere, der ønskede det, har haft samtaler med en HR-medarbejder fra Borgmesterforvaltningen.
  • Gruppeinterview med tillidsrepræsentanter har bidraget til det samlede billede.

Det kom ikke bag på koncernledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der var udfordringer med trivslen i de tre afdelinger efter en periode med omstruktureringer og forandringer, men undersøgelsen har alligevel givet ny viden.

Vi følger naturligvis trivselsmålingerne og vidste, at der var udfordringer, og der har da også været sat ind med forskellige tiltag, men vi må bare erkende, at det ikke har været nok. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har ærgret mig over, at vi ikke har fået skabt et rum, hvor medarbejderne kom til os med den viden i stedet for at skrive den i et anonymt brev. Men nu fokuserer jeg på, at vi får handlet på undersøgelsens konklusioner, og at vi får de ønskede resultater, siger René Junker.

For næstformanden i Forvaltningsudvalget Tina Mortensen er det også resultaterne, der tæller nu.

Undersøgelsen viser klart, at der skal handles, for man skal som medarbejder kunne forvente et trygt og tillidsfuldt forhold til sine kolleger og sin leder. I forløbet siden den anonyme henvendelse har vi arbejdet tæt sammen med koncernledelsen for at få så grundig og retvisende en konklusion som muligt. Nu er vores fokus at følge arbejdet tæt og sikre, at der sker forbedringer, siger Tina Mortensen.

De nye tiltag vil blive drøftet og tilrettelagt i tæt samspil mellem koncernledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Forvaltningsudvalget.