Skip to main content
15. august 2023

Tekstanalyse og psykologisk teori: Nyt undervisningsmateriale skal forbedre elevers trivsel

Anne Lind er selvstændighed med virksomheden Livsvejledning for Unge, og så er hun trivselskonsulent på ungdomsskoler. Med den baggrund har hun nu skabt et undervisningsmateriale, der skal højne trivslen hos unge elever.

Af: Isabella Ravn | Foto:

ANNONCØRBETALT INDHOLD

Anne Lind er selvstændig med virksomheden Livsvejledning for Unge, og så er hun trivselskonsulent på ungdomsskoler. Med den baggrund har hun nu skabt et undervisningsmateriale, der skal højne trivslen hos unge elever.

Det er ikke nemt at være ung i et præstationssamfund, hvor urealistiske krav og nederlag vendes indad. Den stigende mistrivsel går også ud over læringsevnen blandt elever på ungdomsskoler, og derfor har terapeut og trivselskonsulent Anne Lind sat ind med et undervisningsmateriale, som kombinerer læring med personlig og social udvikling.

Anne Lind står bag Livsvejledning for Unge, hvor hun vejleder unge mennesker mod et liv med mere glæde og værdi. Derudover har hun de seneste par år fungeret som trivselskonsulent på ungdomsskoler, og i denne funktion har hun identificeret de mest almindelige udfordringer.

Resultatet af hendes opdagelser er nu blevet til et undervisningsmateriale: “Unge i uddannelse – en guide til at lykkes i det svære”.

Psykologisk bevidsthed gennem tekstarbejde

Materialet er lavet i samarbejde med forlaget Praxis, og det er udformet som et forløb til danskfaget. Det kan dog også sagtens bruges i andre fag eller i trivselsforløb.

Under forløbet bliver elever introduceret til psykologiske teorier og redskaber, som de derefter skal bruge til at analysere tekster og personer i tekster, men teorierne er også med til at give eleverne en større forståelse for deres egne reaktionsmønstre.

Undervisningsmaterialet er altså et konkret redskab til lærerne, der nemt kan implementeres i hverdagen og er med til at skabe en større trivsel hos de unge, både individuelt og i fællesskab.

Tidligere gymnasielærer ved Svendborg Gymnasium, Pernille Laier Larsen, har afprøvet forløbet, og hun udtaler følgende:

Anne er en eminent underviser, der på baggrund af sine erfaringer som lærer og livsvejleder samt sin uddannelse i ressourcepsykologi har et skarpt blik for, hvad det er for nogle sociale mekanismer og psykologiske tankemønstre, der kan være angstfremkaldende og udfordrende i unges liv. Derfor lykkes hun med at lave et forløb, som giver eleverne nogle redskaber og en viden, som de både kan bruge fagligt i danskfaget, men som de i høj grad også oplever som relevante i forhold til deres personlige liv.

Fællesskab omkring det svære

Undervisningsmaterialet har fokus på de tre aspekter:

  • Den enkelte elevs trivsel
  • Elevens tanker og adfærd i læringsregi
  • Det optimale læringsfællesskab

Formålet er, at elever og lærere ved brug af forløbet og redskaberne skal udvikle en fælles forståelse og et fælles sprog for det svære i livet og i skolen, og herudfra hvordan de overkommer det og sammen skaber de bedst mulige rammer for et godt liv og et gavnligt fællesskab.

Nedenfor kan du læse to udtalelser fra elever, som har deltaget i pilotprojektet med materialet. Pilotprojektet afprøvet på både FGU & STX.

Første elev:

Det, vi lærer i forløbet, er meget relevant i forhold til, hvordan jeg selv og andre reagerer i pressede situationer, hvilket kan være godt at vide noget om, da skolen er et sted, hvor man nemt bliver presset. På samme måde forklarer forløbet, hvorfor man reagerer på visse folk nogle gange, hvilket igen er meget relevant, da man som ung i denne alder støder på en masse forskellige mennesker, man bliver nødt til at kunne arbejde sammen med.

Anden elev:

Ift. klassetrivsel har vi lavet øvelser, og der er opstået snakke (både på klassen og i grupper), som har styrket mit forhold til mine klassekammerater. Personligt er jeg blevet informeret om nogle psykologiske mekanismer, som jeg har fundet meget brugbare i forhold til at forstå mig selv og andre også.

Køb eller se nærmere på “Unge i uddannelse – en guide til at lykkes i det svære” her.

Vil du høre mere om undervisningsmaterialer kan du kontakte Anne Lind på tlf.: 26 20 92 00 eller mail: livsvejledning@gmail.com. Du kan også læse mere om Livsvejledning for Unge på hendes hjemmeside.