Skip to main content
17. april 2023

Tre nye chefer til Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har ansat tre chefer efter en grundig rekrutteringsproces. De tre kommer fra lignende stillinger i Svendborg, Vejle og Horsens.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ODENSE KOMMUNE

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har ansat tre chefer efter en grundig rekrutteringsproces. De tre kommer fra lignende stillinger i Svendborg, Vejle og Horsens.

Fra første maj 2023 starter tre nye chefer i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Det drejer sig om en chef for Ældre- og Sundhed, en chef for Handicap og Sindslidelse og en chef for Myndighed og Frivillighed. Lige siden stillingerne blev slået op i januar 2023, har der været arbejdet intenst på at finde de helt rette profiler. De er nu fundet, siger administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Gitte Østergaard:

Jeg er virkelig glad for, at vi får tre så stærke og erfaringsrige profiler, der hver især har et indgående kendskab til deres områder. Vi har kørt en samlet rekrutteringsproces for alle tre stillinger, hvilket har givet en unik mulighed for at sammensætte en chefgruppe, der kan supplere hinanden, og som er rustet til i fællesskab at imødegå fremtidens udfordringer.

Charlotte Gjørup, Chef for Ældre- og Sundhed

Charlotte Gjørup kommer fra en stilling som Sundheds- og Ældrechef i Horsens kommune, hvor hun har været siden 2019. Charlotte er uddannet Sygeplejerske og cand.cur og har tidligere været Hjemme- og Sygeplejechef i Sønderborg. Charlotte har blikket rettet imod udviklingen af fremtidens ældrepleje og de udfordringer og udviklingsmuligheder, som ældreområdet står over for:

I min optik har Odense Kommune i mange år været toneangivende inden for blandt andet en stærk rehabiliterende tilgang. Det har været inspirerende og er særdeles afgørende for at borgerne og deres familier får mulighed for at leve et godt hverdagsliv. Den vej skal vi fortsat ned af med afsæt i høj faglighed og med fokus på gode arbejdsfællesskaber – til glæde og gavn for borgerne, de pårørende og medarbejderne.

Hasse Jacobsen, Chef for Handicap og Sindslidelse

Hasse Jacobsen kommer fra en stilling som Socialchef i Svendborg kommune, som han har haft siden 2018. I Svendborg har Hasse også tidligere været centerleder for handicapområdet, og siden områdeleder for boområdet. Før det har Hasse også været souchef på botilbuddet Tornbjergård i Odense. Hasse bliver chef for et område, der er under stort pres og forandring, og her bliver hans betydelige erfaring og viden et kæmpe aktiv for Odense. Selv siger han:

Det er med stor glæde og ikke mindst ydmyghed, at jeg ser frem til at tiltræde som chef for Handicap og Sindslidelse. Min rejse gennem det offentlige siden 1999 har givet viden, indsigt og erfaringer med borgeres liv og møde med kommunen – senest i en stilling som socialchef i Svendborg Kommune. Nu kommer jeg tilbage til Odense Kommune, hvor jeg ser frem til at støtte nogle af byens mest sårbare mennesker i at opretholde et liv med mening og livskvalitet.

Sri Sundarampillai, Chef for Myndighed og Frivillighed

Sri kommer fra en stilling som Myndighedschef i Vejle Kommune, som han har haft siden 2019. Før det var han afdelingsleder for Handicap og Socialpsykiatri – ligeledes i Vejle Kommune. Sri er oprindeligt uddannet Socialrådgiver.

Fremtidens velfærdsudfordring kræver nye og andre løsninger end blot traditionelle indsatser. Derfor skal vi inddrage frivillige meget mere – ikke mindst for at komme ensomhed til livs hos ældre og socialt udsatte borgere. Ligesom vi skal sikre gode overgange fra ung til voksen på handicapområdet, så borgerne føler sig velinformeret om deres sagsforløb – og trygge ved overgangen. De ting og meget andet ser jeg frem til at sætte fokus og retning på i samarbejde med de dygtige chefer, ledere og medarbejdere i Ældre og Handicapforvaltningen, siger Sri.